Les possibilitats terapèutiques dels horts-jardins (hortiteràpia) responen a la majoria de patologies físiques, mentals o nervioses:
- persones sofrint d´afeccions respiratòries i diversos trastorns (alimentaris, obsessions, falta d´atenció, angoixa, descoordinació psicomotora, sedentarisme, etc.),
- persones amb diversitat funcional intel·lectual i física,
- gent gran i persones en situació d’aïllament i de desintegració familiar.

Encara que les persones afectades per el càncer, la dislèxia, la malaltia d’Alzheimer, la síndrome de Down o l’autisme tenen diferents necessitats, totes troben les seves formes adaptades de treball terapèutic dins de l’hort-jardí. En tots els casos, amb una dedicació constant oferim una alternativa real i eficaç de connexió i transformació personal sense efectes secundaris. Construïm pilars personals d’equilibri psico-emocional amb la força de vida d’aquests projectes. Els espais d’horts-jardins creats i cuidats per les persones són un vector terapèutic aportant-los més confiança, autoestima i resiliència davant les adversitats de la vida.

COMUNICACIÓ. En la vellesa, la malaltia o la discapacitat les persones es tanquen en si mateixes. Empresonades en el seu món, podem fer-les sortir i portar-les al nostre utilitzant el jardí-hort com a mediador. És un combat on es posa atenció fora de si mateix sense forçar i sense riscos, permetent reprendre la comunicació i connectar de nou amb la vida.
TRANSFORMACIÓ. L’acte generós que cuida amb afecte les plantes preocupant-se de la seva salut és retribuït amb els seus efectes positius. Cuidar-se cuidant allò que ens envolta és clau en l’eficàcia terapèutica, és la conversió del pacient en propi terapeuta. Aquí on el llenguatge o els ànims fracassen i amenacen amb un conflicte, veiem aparèixer un somriure.
UNIÓ. Les discapacitats i malalties de llarga durada solen convertir la vida d’un mateix en un lloc inhòspit. Atendre amb afecte a les plantes és la possibilitat de crear noves referències psicoafectives en l’entorn, d’establir nous vincles emocionals profunds donant sentit al viure. És unir-se a la realitat que compartim junts.