A qui ens dirigim

La naturalesa és capaç de comunicar una emoció especial font d’una eficaç reestructuració interior sense tenir contra-indicacions.
Com no recomanar-lo a qualsevol persona?

PER A TOTS. Recomanem a tots els públics que tinguin i practiquin el seu propi hort-jardí. Per a tots significarà una aportació única i beneficiosa transformant la seva vida positivament. En qualsevol cas no volem que l’edat o les condicions personals impedeixin integrar la naturalesa en les seves vides: ha de ser un dret inalienable.
COL·LECTIUS DESAFAVORITS. Posem molta atenció en les persones que necessiten un suport suplementari: reclusos en centres penitenciaris, persones grans en residències de tercera edat, participants en centres de reinserció social i laboral, persones amb malalties cròniques, escoles d’educació especial … Tots ells sempre són dins de la nostra solidaritat social.
INFÀNCIA I JOVENTUT. Donem també una atenció particular als nens i joves que no tenen un espai de naturalesa on esplaiar-se. La seva futura presa de consciència és clau per resoldre la problemàtica ambiental mundial però encara més ens importa la pràctica de l’hort-jardí en una edat primerenca ja que aporta un complement indispensable a la seva plenitud per a la resta de la vida. La seva participació en grups i en famílies és també la nostra major il·lusió.