13 milions d´hectàrees de bosc desapareixen cada any. La nostra civilització es va allunyar tant de la naturalesa que va creure poder viure ignorant seus orígens. No obstant això, les seves virtuts estan a disposició de tots, ningú queda exclòs i tots hauríem de saber tractar les nostres arrels. Recordem que la naturalesa és capaç de comunicar una emoció especial font d’una eficaç reestructuració interior sense tenir contra-indicacions. Com no recomanar-lo a qualsevol persona?

PER A TOTS. Recomanem a tots els públics que tinguin i practiquin el seu propi hort-jardí. Per a tots significarà una aportació única i beneficiosa transformant la seva vida positivament. En qualsevol cas no volem que l’edat o les condicions personals impedeixin integrar la naturalesa en les seves vides: ha de ser un dret inalienable.
COL·LECTIUS DESAFAVORITS. Posem molta atenció en les persones que necessiten un suport suplementari: reclusos en centres penitenciaris, persones grans en residències de tercera edat, participants en centres de reinserció social i laboral, persones amb malalties cròniques, escoles d’educació especial … Tots ells sempre són dins de la nostra solidaritat social.
INFÀNCIA I JOVENTUT. Donem també una atenció particular als nens i joves que no tenen un espai de naturalesa on esplaiar-se. La seva futura presa de consciència és clau per resoldre la problemàtica ambiental mundial però encara més ens importa la pràctica de l’hort-jardí en una edat primerenca ja que aporta un complement indispensable a la seva plenitud per a la resta de la vida. La seva participació en grups i en famílies és també la nostra major il·lusió.