Per fer el pressupost del teu projecte volem que tingui un cost moderat acord a la senzillesa de la natura.

TARIFA ÚNICA. El preu per hora del monitor durant el taller és variable segons les característiques de cada projecte. Aquesta tarifa és l’únic cost i inclou la resta de les nostres operacions:
- visites per a l’estudi a nivell tècnic y pedagògic,
- disseny d’un projecte paisatgístic i didàctic,
- treball administratiu inherent a l’activitat,
- reunions de seguiment al lloc de treball,
- desplaçaments i intervencions per reparar problemes tècnics urgents i greus.
MATERIALS. Cada projecte és diferent i necessita diferents quantitats i tipus de materials i eines però sempre que sigui possible aprofitarem elements existents i / o reciclables. Els materials i les eines pertanyen naturalment a l’hort-jardí on és realitza. Quan aquest espai és dels participants (a domicili, en escoles, residències, etc.) les despeses per tenir aquests materials i eines són al seu càrrec.
TEMPS AFEGITS. Per experiència sabem que el monitor pot necessitar un temps afegit abans i / o després de cada taller per a la preparació, recollida, neteja, verificació, etc. És un treball suplementari variable entre 15 i 60 minuts segons cada context. El temps que representa s’avalua progressivament durant les primeres sessions del programa i és suma al temps del taller del monitor. Aquest temps afegit sol ser el mateix per a una, dues o tres hores de tallers seguides.