L´adaptació és la nostra prioritat en el mètode de treball del projectes per a cada context en què introduïm els hort i jardins. Així doncs organitzem programes i tallers a mida per a cada col·lectiu participant, adequant els ritmes de treball a les seves condicions.

DURADA. El treball dirigit a cada taller amb el monitor pot variar entre una i tres hores depenent de les condicions: edats participants, mida del grup, etc. La durada d’una hora és la mínima per avançar en els requisits de cada taller. Amb alguns col.lectius de determinades característiques podem reduir aquest temps fins a 45 o fins i tot a 30 minuts.
FREQÜÈNCIA. Podem establir programes trimestrals, semestrals o anuals. En qualsevol cas recomanem un taller setmanal amb el monitor especialitzat. Durant aquesta intervenció, el monitor dóna una classe pràctica i teòrica sobre el cultiu a més d’assegurar-se de la bona cura tècnica de l’hort-jardí. Aquesta freqüència setmanal és la que millor ens permet garantir el correcte seguiment de l’hort-jardí i la suficient transmissió de coneixements als participants a la recerca de la seva autonomia.
CONTINUÏTAT. El taller amb el monitor serveix per aclarir dubtes, per fer avançar la feina en una tema particular o fins i tot per posar “deures” als participants. Però no volem que s’estableixi una dependència cap al equip de Petits Jardiners. Per això és molt important que els participants prolonguin el seu treball amb les plantes sense el monitor. La nostra filosofia de treball és una col·laboració entre el monitor i els participants desenvolupant poc a poc la seva autonomia per cultivar ells mateixos les seves plantes de forma segura.